Nittedal Orientering

Nittedal Orientering er orienteringsklubben i Nittedal. Klubben ble stiftet 20.08.1962.

Klubben tilbyr o-aktiviteter for folk i alle aldre:


Turorientering og Stolpejakt: Vi arrangerer både Stolpejakt og Skautur'n som er vårt tradisjonelle turorienteringstilbud.

Les mer om under "Skautur'n og Stolpejakten"

Trening: O-treninger hver mandag kl 18 i treningssesongen fra etter påske og frem til høstferie. Se egen overskrift "Trening og konkurranser" for mer oppdatert informasjon og be evt. om å bli medlem av gruppa vår på facebook om du er interessert i løp og treninger.
Gruppa vår på facebook til intern informasjon heter Nittedal Orientering - søk den opp og be om å få bli medlem.
VI har også en åpen gruppe som hovedsaklig retter seg mot rekruttene: Nittedal Orientering - rekruttrening.


Konkurranser og treningsløp :

Ni-Nitti-Nittedal: Dette er vår egen treningsløpserie som er et samlingspunkt for alle aldre og nivåer i klubben.

Vi deltar på løp de aller fleste helger hele sesongen og legger opp til fellessamlinger på større o-løp.

Vi har 140+ medlemmer.
Nittedal Orientering er registrert i Grasrotandelen.


Fakturaadresse:

Nittedal Orientering
v/ Leder
Marius Kurås Skram
Korningsvei 14
1482 NITTEDAL

eller: post@nittedalorientering.no

Kontonummer:
2030 21 52331

Organisasjonsnummer:
991 750 614