Styret 2020

Styret i Nittedal Orientering ble valgt på årsmøtet i februar 2020 og består av:

Navnfunksjontlf.
Marius Kurås Skram
Leder976 70 716
Øyvind Glendrange
Nestleder/Økonomi99619548
Tor Brenna
Arrangement
918 59 883
Anne Margrethe RørenRekruttering

45 089 721

Bjørg Bogstrand
402 21 832
Hans TrøanKart480 10 402
Du kommer i kontakt med styret ved å benytte mail: styret@nittedalorientering.no


Levert av IdrettenOnline